TKDK Destekleri

Kısa adı TKDK olan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Avrupa Birliği veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen desteklerin, ekonomimize katkısı esas alır. Tarım, hayvancılık ya da çiftçilik gibi kırsal kaynaklara bu desteklerin verilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İşletmelere Tarım ve Kırsal Kalkınma konusunda bilgilendirmeler yapar ve işletmelerini geliştirebilmeleri için TKDK destekleri sağlar.

Kısa adı TKDK olan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Avrupa Birliği veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen desteklerin, ekonomimize katkısı esas alır. Tarım, hayvancılık ya da çiftçilik gibi kırsal kaynaklara bu desteklerin verilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İşletmelere Tarım ve Kırsal Kalkınma konusunda bilgilendirmeler yapar ve işletmelerini geliştirebilmeleri için TKDK destekleri sağlar.

TKDK Destekleri, var olan işletmelerinin gelişmesini sağlamak ya da yeni kurulacak olan işletmelerin Avrupa Birliği’ne uygun, en iyi potansiyel alınabilecek şekilde, en yeni teknoloji ile üretim yapmalarına yardım amacıyla verilmektedir. Böylelikle, ülkemizdeki Tarım ve Kırsal Kalkınma çalışmalarının modernleşmesiyle uluslararası standartların da yakalanması amaçlanmaktadır.

TKDK Hibeleri

TKDK hibe destekleri de sağlamaktadır. Katma değer oluşturacak yeni işletmelerin ya da hali hazırda kurulu işletmelerin verimliliğini artırmalarına yardımcı olma maksadıyla TKDK hibe vermektedir. Bu hibeler ile birlikte firmalar ve kurumlar Tarım ve Kırsal Kalkınma konusunda kendilerini geliştirebilmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe desteği sayesinde tarım sektöründe faaliyet gösteren birçok kurumu ve KOBİ’yi daha karlı birer işletme haline getirmiştir. Siz de TKDK hibe imkanlarından faydalanabilirsiniz.

TKDK destekleri, belli kurallar altında sağlanmakta ve bünyesinde TKDK İl Koordinatörü olan illerdeki projeler için verilmektedir. Sınırları içinde TKDK il koordinatörü olmayan bir ilimiz ile ilgili olan projeler destek ve yardım kapsamı dışında kalmaktadır. Danışmanlık yapmakta olduğumuz Balıkesir ve Çanakkale illerinde TKDK İl Koordinatörü bulunmakta ve TKDK destekleri verilmektedir. Ayrıca, Güney Marmara ve Ege bölgeleri için de TKDK destekleri konusunda işletmelere hizmetler sağlamaktayız.

Eğer, TKDK hibe ve TKDK destekleri konularında bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

ÇED Raporu

Kısa adı ÇED olan, Çevresel Etki Değerlendirmesi; belirli bir alanda verilen projelerin çevreye vereceği pozitif ve negatif etkilerin araştırılıp analiz edilmesiyle oluşur. ÇED Raporu, gerçekleşme ihtimali olan olumsuz etkilerin saptanıp tedbir alınması sırasında geçen süreçtir.

ÇED Yönetmeliği

ÇED aynı zamanda; gündeme gelen projeyi incelerken bir yandan çevresel değerleri korumayı, bir yandan da ekonomik ve sosyal gelişimi en iyi şekilde sağlamayı hedefler. Gelen projeler için çevrenin ekonomik politikalardan negatif yönlü etkilenmesine engel olurken aynı zamanda da oluşma ihtimali olan olumsuz etkenleri belirleyerek önceden tedbirini alır. Özetle, ÇED Raporu bir bölgenin tüm değerleri için önemli bir durumdur. ÇED Yönetmeliği de bilinmelidir.

Onaylanan her projeyi bitim süresine kadar yakından takip eder. Ülkemizde yürürlüğe 7 Şubat 1993 senesinde giren ÇED demokratik, sosyal, şeffaf ve adil bir süreç bütünüdür.

ÇED Raporu hazırlanması, çevre izinlerinin alınması, orman izni ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması gibi ÇED ve benzer konulardaki hizmetlerimiz için bizlere ulaşabilirsiniz.

GMKA 2018 Mali Destek Programını İlan Etti

Her bir mali destek programı için KAYS-PFDY üzerinden çevrimiçi başvuru için son tarih 23 Kasım 2018 saat 23:59 olup, sistemin başvuru tamamlandıktan sonra üreteceği taahhütnamenin Ajansımıza son teslim tarihi 30 Kasım 2018 saat 18:00’dir. Belirtilen tarihlerden sonra gerçekleştirilen başvurular dikkate alınmayacaktır. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi – 2 Mali Destek Programı ile maksimum 15 ay uygulama süresi olan projeler için azami 1 milyon TL destek verilebilecek olup, belirlenen öncelikler şunlardır.
  • Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması
  • İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması
  • Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması
Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile maksimum 15 ay uygulama süresi olan projeler için azami 500 bin TL destek verilebilecek olup, belirlenen öncelikler şunlardır.
  • Termal turizm faaliyetleri gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması
  • Turizm işletmelerinin etkin ve yenilikçi yöntemler ile alternatif turizm hizmet kalitelerinin artırılması
  • Troas Bölgesi’nin destinasyon yönetimi yaklaşımıyla tanıtımı ve pazarlanması
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile maksimum 24 ay uygulama süresi olan projelere ise azami 1,5 milyon TL destek verilebilecek olup, belirlenen öncelikler şunlardır.
  • Termal turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması
  • Kültür turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması
Bilgi İsteyin...

GMKA E-Kitap İNDİR.