TKDK

Çevre Görevlisi Hizmeti & Çevre Yönetim Hizmeti

ÇED Raporlarının Hazırlanması

Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması

Acil Eylem Planı Hazırlanması ve Onaylatılması

Atık Yönetimi, Atık Lisansları

Emisyon Konulu Çevre İzinlerinin Alınması

Deşarj Konulu Çevre İzinlerinin Alınması

GSM Ruhsatlarının Alınması (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı)

Hizmetlerimizin Tamamını Göster

ÇED RAPORU

İNKA Elektronik İnşaat Mühendislik İç Ve Dış Ticaret Ltd. Şti 1996 yılında kurulmuştur.

Kuruluş amacı; ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği kapsamında, ÇED raporlarının hazırlanması ve buna yönelik olarak proje sahiplerine danışmanlık hizmeti verilmesidir. Kuruluşumuz, Çevre Bakanlığı tarafından 2000 yılında söz konusu faaliyetleri yapabilme ile ilgili yetkilendirilmiş ve ÇED raporları işlemlerimizi sürdürmekteyiz.

Hakkımızda Sayfamızın Devamını

TKDK Destekleri

Kısa adı TKDK olan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Avrupa Birliği veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen desteklerin, ekonomimize katkısı esas alır. Tarım, hayvancılık ya da çiftçilik gibi kırsal kaynaklara bu desteklerin verilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İşletmelere Tarım ve Kırsal Kalkınma konusunda bilgilendirmeler yapar ve işletmelerini geliştirebilmeleri için TKDK destekleri sağlar.

Kısa adı TKDK olan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Avrupa Birliği veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen desteklerin, ekonomimize katkısı esas alır. Tarım, hayvancılık ya da çiftçilik gibi kırsal kaynaklara bu desteklerin verilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İşletmelere Tarım ve Kırsal Kalkınma konusunda bilgilendirmeler yapar ve işletmelerini geliştirebilmeleri için TKDK destekleri sağlar.

TKDK Destekleri, var olan işletmelerinin gelişmesini sağlamak ya da yeni kurulacak olan işletmelerin Avrupa Birliği’ne uygun, en iyi potansiyel alınabilecek şekilde, en yeni teknoloji ile üretim yapmalarına yardım amacıyla verilmektedir. Böylelikle, ülkemizdeki Tarım ve Kırsal Kalkınma çalışmalarının modernleşmesiyle uluslararası standartların da yakalanması amaçlanmaktadır.

TKDK Hibeleri

TKDK hibe destekleri de sağlamaktadır. Katma değer oluşturacak yeni işletmelerin ya da hali hazırda kurulu işletmelerin verimliliğini artırmalarına yardımcı olma maksadıyla TKDK hibe vermektedir. Bu hibeler ile birlikte firmalar ve kurumlar Tarım ve Kırsal Kalkınma konusunda kendilerini geliştirebilmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe desteği sayesinde tarım sektöründe faaliyet gösteren birçok kurumu ve KOBİ’yi daha karlı birer işletme haline getirmiştir. Siz de TKDK hibe imkanlarından faydalanabilirsiniz.

TKDK destekleri, belli kurallar altında sağlanmakta ve bünyesinde TKDK İl Koordinatörü olan illerdeki projeler için verilmektedir. Sınırları içinde TKDK il koordinatörü olmayan bir ilimiz ile ilgili olan projeler destek ve yardım kapsamı dışında kalmaktadır. Danışmanlık yapmakta olduğumuz Balıkesir ve Çanakkale illerinde TKDK İl Koordinatörü bulunmakta ve TKDK destekleri verilmektedir. Ayrıca, Güney Marmara ve Ege bölgeleri için de TKDK destekleri konusunda işletmelere hizmetler sağlamaktayız.

Eğer, TKDK hibe ve TKDK destekleri konularında bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

ÇED Raporu

Kısa adı ÇED olan, Çevresel Etki Değerlendirmesi; belirli bir alanda verilen projelerin çevreye vereceği pozitif ve negatif etkilerin araştırılıp analiz edilmesiyle oluşur. ÇED Raporu, gerçekleşme ihtimali olan olumsuz etkilerin saptanıp tedbir alınması sırasında geçen süreçtir.

ÇED Yönetmeliği

ÇED aynı zamanda; gündeme gelen projeyi incelerken bir yandan çevresel değerleri korumayı, bir yandan da ekonomik ve sosyal gelişimi en iyi şekilde sağlamayı hedefler. Gelen projeler için çevrenin ekonomik politikalardan negatif yönlü etkilenmesine engel olurken aynı zamanda da oluşma ihtimali olan olumsuz etkenleri belirleyerek önceden tedbirini alır. Özetle, ÇED Raporu bir bölgenin tüm değerleri için önemli bir durumdur. ÇED Yönetmeliği de bilinmelidir.

Onaylanan her projeyi bitim süresine kadar yakından takip eder. Ülkemizde yürürlüğe 7 Şubat 1993 senesinde giren ÇED demokratik, sosyal, şeffaf ve adil bir süreç bütünüdür.

ÇED Raporu hazırlanması, çevre izinlerinin alınması, orman izni ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması gibi ÇED ve benzer konulardaki hizmetlerimiz için bizlere ulaşabilirsiniz.

inka grup